Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Γλέπου τσιόντις Γιουργάκ'η!!!

     Μιτά τν' τιλιτή τ' γάμου τ' ου Γιουργάκ'(η)ς πήγι στου σπίτι τ' μι τν γναίκα τ΄ τ΄ Μαριγούλα να φκιάσν ότ' τς είπαν οι θκοί τς, κι ότ' ήξιρναν απού μαναχοί τς απ' τς προυηγούμινις σχέσεις πούχαν.
    'Ολ' τ' νύχτα η Μαριγούλα έφκιανι πιρίιργα κόλπα,κι ήταν όλου ιπιδιξιότητα σι ότ' κι αν έφκιανι στουν Γιουργάκ'(η).
    Κι τν ρουτάει ου Γιουργάκ'(η)ς που δεν άντιξι:
    -Α!! Μα!! Μαριγούλα για πέμι μα!! Που τάμαθις ισύ όλα αυτά τα κόλπα που μι φκιάντς στου Κριββάτ,αφού ισύ μ' είπις ότι πήγις μόγκι μι δυό άντρ';
    -Άχ Γιώργ'!! Μ' αρέζ να γλέπου τσιόντις τα βράδια στου Νόβα.
Άπ' ικεί τάμαθα.
    Κι ν' απάντάει ου Γουργάκ'(η)ς:
    -Κι μένα μα Μαριγούλα μ' αρέζ να γλέπου Τσάμπιουνς Λίγκ στ Νόβα,αλλά μπάλα σαν τουν Μέσι δεν μπόρισα να μάθου ακόμα!!!
     
                                                                               Ο Ζαλοβίτης.

1 σχόλιο: