Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

Μπάμπου κι Αγγουνή.

                                                   H μπάμπου κι η αγγουνή!
   Η Μπάμπου  χαίρουνταν ν' αγγουνή κι κίντσει να τ' λέει παραμύθια!
   Μπάμπου: Ου Δαβίδς κι ου Γουλιάθ μάλλουναν. Τραβάει μια μι τα λάστιχα ου Δαβίδς κι πιτχιέν τουν Γουλιάθ στν κούτκα. Πάρτουν καταή τουν Γουλιάθ, έπισι μέσ' στου πουτάμ'ι!
   Αγγουνή: Πνίχκει Μπάμπου;
   Μπάμπου: Πνίχκει κουρτσούλι μ'! Τουν πήρι ου Θιός, γιά να γέν τρανός ου Δαβίδς!
   Αγγουνή: Τράνιψι ου Δαβίδς Μπάμπου;
   Μπάμπου: Ιιιι! Μόγκι τράνιψι! Βασιλιάς γίνγκει!
   Αγγουνή: Α! Μα Μπάμπου, άμα φράξου κι γώ μιά στν κούτκα τ' αδιρφού μ τ' Σιώμου, θα τρανέψου κι θα γένου Βασίλτσα;
   Μπάμπου: Ούιιιι!.......τι έπαθα η καϋμένη μ'.........
                                                                                                              Ο Ζαλοβίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου