Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018

Του κατούρ'μα!

       Δικαϊτία του 70 σι χουργιό κουντά στου Γριβινό. Γιαγιά φρουντίζ' τουν πιντάχρουνου αγγουνό γιατί οι γουνείδις τ' λείπ'ν στ' Γιρμανία. Βράδ' κι ου Αγγουνός απουσταμένους απ' του πιχνίδ' κι του κουσιό όλ'μέρα κουντέβ' να τουν πάρ' ου ύπνους ικεί π' κάθιτι στου ντιβάν.
       Κι κινάει η Γιαγιά ν κουβέντα όλου γλύκα σν αρχή:
   Γιαγιά: -Άϊντι πιδούλι μ' σύρι κατούρα κι να σι πααίνου να πλαϊάσς!!
      Αγγουνός: -Δε κατουριούμι,γιαγιά!
      Γιαγιά: -Άϊντι Ντάσιου μ' σύρι γιά να μη κατουρήσς στου κριββάτ,πάλι!
      Αγγουνός: -Δε κατουριούμι σι λέου μα!
      Γιαγιά: -Σιούκου Λιβιντούλι μ' να σι πάου στου μπαλκόν' να φτιάσς γιουφύρ απού ψ'λά!
      Αγγουνός: -Άμα άφκημι σι λέου δεν κατουριούμι, δε καταλαβαίντς. Νυστάζου,άφκημι!
      Γιαγιά: - Σιούκου Σκλί να κατουρήσς,θα μι φτιάσς κάνα "Βιρό" πάλι τ' νύχτα στου κριββάτ"!!!!!
                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                Ο Ζαλοβίτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου