Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Μη φλιέστι ντίπ!!! Είμιστι τίγκα!!!!

                                       "Μη φλιέστι ντιπ είμιστι Τίγκα"

Γιουμάτου του Λιουφουρείου!!
      Δικαετία του 70 σ' ένα χουριό των Γριβενών.Στν πλατεία του χουριού μαζώθκαν οι μάννις να ξιπρουβουδίσν τα πιδιά που θα παέν στου Γριβινό γιά του Γυμνάσιου,μιτά απ' τς γιουρτές τς πασκαλιάς.Μπρουστα στα πουδάρια απ΄τα πιδιά είνι κτιά,τρουβάδις κι κλειδουπίνακα γιουμάτα φαγουλάτα. Ξαφνικά ακούϊτι βαζούρα κι φαίνιτι του Λιουφουρείου να έρχιτι απού πέρα απ'τ' άλλου του χουριό που είχι πάει να φουρτώσ' αρχήτιρα.Μόλις του γλέπν οι μάννις κινούν να φλούν τα πιδιά,κι να τα λέν να προσέχν που θα πάειναν στου Γριβινό γιά να συνεχίσν του Γυμνάσιου(Του νου σ' στα γράμματα.κι νάχτει τα μάτια σας τέσσιρα κ.τ.λ)
    Φτάν' του Λιουφουρείου κι σταματάει σν' πλατεία,κατιβαίν' ου εισπράκτουρας κι φουνάζ'.
        -Μη φλιέστι ντίπ!!Είμιστι τίγκα!!!


                    Ο Ζαλοβίτης

4 σχόλια: