Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Τα πινήντα μήλα.

                                      Τα πινήντα μήλα.
   Ου μπάρμπα Χρήστους που ήταν γνουστός Πότ'ης πήγι στουν Γιατρό στου Γριβινό γιά να ιξιταστεί ιπειδή είχι πουνίδια κουντά στν κλοιά κι τουν έπιανι αράδα σφαϊό.Τουν έβαλι στου κριββάτ' ου Γιατρός τουν ιξέτασι μι τα χέρια κι ύστιρα τουν τράβκσι κι κάνα δυό ακτινουγραφίις.Μόλις σκόλασει τς' ιξιτάσεις τουν πέρασει στου γραφείου κι τουν λέει:
    -Βλέπω μεγάλη βλάβη στο στομάχι σας Κύριε!!!!Πρέπει να καταναλώνετε πολλά ποτά!!!
    -Ποιός ιγώ!!!Δεν θα είσι καλά Γιατρέ!!!απαντάει ου Μπάρμπα Χρήστους.
    Ου Γιατρός που καταλαβαίν' ότι ου Μπάρμπα Χρήστους τουν λέει ψέμματα,τουν απαντάει:
    -Περίεργο!!!Παρ' όλα αυτά πρέπει να μην πίνεις!!Όταν θα σου έρχεται η όρεξη γιά ρακή,θα τρως ένα μήλο και θα το ξεχνάς!!
    -Ααααα!!! Γιατρέ μ' ξέχνα του!!!
    -Γιατί; ρουτάει απουρημένους ου Γιατρός.
    -Γιατί, Γιατρέ μ' δεν μπουρώ να τρώου πινήντα μήλα τ' μέρα!!!!
                                                                                                 Ο Ζαλοβίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου