Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

Ου Κώτσιους στ' Στρατουλουγία!

    Ου Κώτσιους (Δεν τουν έκουβι κι πουλύ) είχι πάει πριν πουλλά χρόνια στα Γραφεία τς Στρατουλουγίας ζ' Γκουζιάν να χαλέψ' μιά βιβαίουσ' ότι σκόλασι του στρατιουτικό, γιά να τ' δώσ' σαν δικιουλουγητικό κι να γεν' ιπαγγιλματίας αγρότς.
    Φτάν' στου κτίριου τς Στρατουλουγίας, ρουκώνιτι μέσα κι λέει στουν πρώτου υπάλληλου που γλέπ'μπρουστά τ':
    -Χαλεύου ένα χαρτί π' να λέει ότι σκόλασα του Φανταρκό!!!
    Λέει ου υπάλληλους:
    -Ά-ση-μι! Α.Σ.Μ. = (Αριθμός Στρατολουγικού Μητρώου που έχν όλ' οι άντρ' που πήγαν στρατό).
    Λέει ου Κώτσιους:
    -Να σ' αφήκου, αλλά δώσι μι πρώτα του χαρτί!!!
    Λέει ου υπάλληλους:
    -Τουν αριθμός στου στρατό θέλου!!!
    Λέει ου Κώτσιους:
    -Τουν αστόσια, δεν τουν δουκιούμι!!!
    -Τουν λέει τότι ου υπάλληλους:
    - Μήπους δεν έχεις κλάση; ( Κλάση: Αριθμητικό μέγεθος που προκύπτει από το έτος γεννήσεως). Μήπους δεν έχεις κλάσει;
    -Φυσικά και δεν έχου κλάσει!  Απουλουέτι ου Κώτσιους νιβριασζμένους.
   -Σύρι σι κείνουϊα του γραφείου κι να τουν πεις ότι δεν έχεις κλάση,θάρρουμ σι βρίσκ'ει! Τουν λέει ου υπάλληλους κι τουν δείχν'μι του δάχλου που να παέν.
   Παέν ου κώτσιους στου γραφείου που τουν έδειξι ου υπάλληλους·τουν γλέπ ου κινούργιους υπάλληλους κι τουν λέει:
   -Ουρίστε ! (Ουρήστε).
   Νιβριάζ' πλιότιρου ου Κώτσιους κι τουν λέει.
   -Κατούρτσα αρχήτιρα πρίν ιρθώ ιδώ! Να μην σι νοιάζ' τι φκιάν ιγώ!  Άκσει τώρα τι σι θέλου!!Μ΄έστειλι ου άλλους απ' ικείνου του γραφείου κι μ' είπι να σι πώ ότι δεν έχου κλάσει!!!
   Τουν λέει τότι ου υπάλληλους:
   -Δεν έχει σχέση!  (Δεν έχεις χέσει).
   Απουρεί κι νιβριάζ' πλιότιρου ου Κώτσιους κι λέει:
   - Άκσιτι να σας πω! Ούτι σας έχου κλάσει ούτι σας έχου χέσ'ει, αλλά μ' αυτά που μι λέτι,θα γέν' κι αυτό!!!
                                                                                                         
                                                                                                                               
                                                                                                                Ο Ζαλοβίτης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου