Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Διαγώνισμα στα μαθηματικά.

    Ου καθηγητής που έβαλι του διαγώνισμα είχι να κάμ' πουλλές διορθώσεις απού άλλου διαγώνισμα που είχι βάλ' σι άλλ' τάξ',κι δεν μπορούσι να κάμ κι τουν παρατηρητή όπους έπρεπει.Κι έτσ' του κλέψμου πάεινι σύννιφου.Κι όπους πάντα όλα κινούσαν απ' τς καλοί τς μαθητές που κάθουντι στα πρώτα θρανία.Άπ' αφνούς αντέγραφαν αυτοί που ήταν στα δεύτιρα θρανία κι απ' αφνούς που ήταν στα δεύτιρα αντέγραφαν οι άλλ' που ήταν στα τρίτα,κ.ο.κ.

    Ου Βασίλτς που ήταν στου δεύτιρου θρανίου αντέγραφι απ' τουν μπρουσνότ που ήταν στου πρώτου θρανίου·κι απ' του Βασίλ' αντέγραφι ου άλλους που ήταν στου τρίτου κι όλ' η σειρά πίσου τ'.
     Βγαίν' τα απουτιλέσματα κι όλ' η τάξ' είχι 18 - 19- 20,ινώ απ' τουν Βασίλ' κι πίσου σν ίδια σειρά όλ' είχαν κάτου απ' τ' βάσ'.
   -Καλά ρα Βασίλ'!!! Τι έφκιασις; Δεν τ'αντέγραψις καλά;
   -Σουστά τα αντέγραψα,αλλά άλλαξα καμπόσα πλην κι τάκαμα συν,γιά να μη μας καταλάβ' ου Καθηγητής!!!

                                                                                        Ο Ζαλοβίτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου