Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Τα Παντιλόνια.

     Σ΄ένα χουριό όξου απ΄ του Γριβινό στ' δικαϊτία του 70. Κάθουνταν ου μπάρμπα Μήτρους (Σπάγγους ντιπ) στου καφινείου τ' Νάσιου όλ' τ' μέρα αλλά καμμιά φουρά δεν παρήγειλνει τίπουτα να π'χεί. Πάντα τηρούσι απού δίπλα αυτούς που έπιζαν χαρτιά ή ακουλνούσι σι καμμιά παρέα που έπ'ναν  ρακή.
    Μιά μέρα που ήταν μαναχοί τς στου καφινείου δεν άντιξει ου Νάσιους κι τουν είπι:
   -Α!Ρα Μήτρου τι γένιτι μι τη σένα; Όλ' τ' μέρα κάθισι ιδώϊα στου καφινείου κι δε σι δουκιούμι μιά φουρά να παραγγείλτς έναν καφέ, μιά λιμουνάδα, μιά ρακή. Ξέρτς πόσις καρέκλις μι χάλασις τόσουν κιρό που κάθισι απάν; Μι πλήρουσις καμμιά;
   - Κι απαντάει ου Μπάρμπα Μήτρους:
   -Ισύ ρα Νάσιου, ξέρτς πόσα παντιλόνια έλιουσα ιγώ απάν σ' αυτέζια τσ καρέκλις; Μ' αγόρασις κάνα:
                                                                                                                            Ο Ζαλοβίτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου