Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Του Σ'μάδ.

    Του παλιό του πρακτουρείου Κτέλ απ' του Γρβινό ήταν κουντά στουν σταθμό του ΟΣΕ στ Σαλουνίκ'η. Γιά να πάς σν Πυλαία απού κεί έπριπει να πάρτς του λιουφουρείου μι του νούμιρο 10. Μιά θειάκου απ' ένα χουργιό που κατέβκει στ' Σαλουνίκη κι ήθιλνι να παέν σν Πυλαία του πήρι αλλά δεν ήξιρνι απού στάσεις  κι πάεινι απού τέρμα σι τέρμα κι δεν κατέβινι πθινά, μόγκι τηρούσι όξου απ' του τζιάμ'ι. Μέχρι που ν' πήραν χαμπάρ' οι ουδηγοί ότι χάθκει η Θειάκου κι ν' πλησίασαν να τν ρουτήσν.
   - Που πας ρε Θειάκου; Μήπους χάθκεις;
   -Ξέρου κι ιγώ ρα πιδίμ; Ιμένα η θυγατέρα μ' μ' είπι να βάνου ένα σ'μάδ όταν κατιβαίνου στ Σαλουνίκ'η κι πααίνου σπίτι τς κι θάμι ιντάξ.
   - Κι τι σμάδ έβαλις ρε Θειάκου;
   -Έναν Γάτου απάν σι κάτ' κιραμμίδια! Αλλά πρέπ' να έφυγι τ' ουρσούζκου!
                                                                                                     
                                                                                                                                  Ο Ζαλοβίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου