Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Σιούκου είνι ιφτά (7)

                                      Γριβινό,Παλιά.
   Τ' αντρόϊνου είνι μαλλουμένου κι κρένιτι μόγκι μι σημειώματα όπους: "Πάρι ψουμί" ή "Σήμιρα φκιάσι κουρκούτ " ή "Πέρνα απ' τουν χασάπ' κι πάρι ένα κιλό γουρνίσιου χουρίς μπτζέρα " ή "Ράψι μι του κουμπί απ' του παντιλόν ".
   Μιά μέρα ου άντρας άφκει ένα σημείουμα που έγραφι: "Ταχιά σιουκουσέμι χαραή, γύρου στς ιφτά (7)".
   Κάποια στιγμή ν' άλλ' μέρα ου άντρας σκώνιτι άνιτους.....τηράει του ρουλόϊ.......11 η ώρα!!!! Κι δίπλα στου ρουλόϊ ένα σημείουμα που έγραφι "Σιούκου είνι ιφτά (7)".

                                                                                         Ο Ζαλοβίτης.

1 σχόλιο: