Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

"ΟΥΤΙ ΠΑΙΖΟΥ"

    Παλιά σ'ενα πανηγύρ' σι χουριό των Γριβινών.
    Μόλις έχ'ει σκουλάσ' του πανηγύρ' κι ου υπεύθυνους έχ'ει μαζώξ' ν'ουρχήστρα για να τς πληρώσ'.Κι κινάει:
    -Τραγδάς;
    -Τραγδώ!!!
    -Πάρι παράδις γιά του  τραγούδ'!!
 
    -Τραγδάς;
    -Κι τραγδώ κι παίζου κι μπουζούκ'ι!!!
    -Πάρι παράδις γιά του τραγούδ' κι γιά του μπουζούκ'ι!!
 
    -Τραγδάς;
    -Κιθάρα παίζου!!
    -Πάρι παράδις γιά ν'κιθάρα!!

    -Τραγδάς;
    -Ούτι παίζου!!
    -Ούτι τραγδάς,ούτι παίζ'εις τίπουτα!!!Τότι γιατί ήρθεις να σι πληρώσου;
                                                                               
                                                                                                           Ο Ζαλοβίτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου