Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

Η τάπα τς πισίνας!

      Είκουσ' πέντι χρόνια έκαμι ου Γιάνντς στ' Γιρμανία,μάζουξι μάλλ παράδις κι αφού μπιζέρτσι τς αντάρις τς Γιρμανίας, πήρι  ν' απόφασ' να γυρίσ' στουν τόπου τ' γιά να φκιάσ 'μιά τρανή ξινουδουχειακή μουνάδα στου χουριό τ.
     Κι έτσ' κι γίνκει, ήρθι στου χουριό τ κι κίντσει να κουσιέβ γιά τα χαρτιά που χράζουνταν γιά τν άδεια κατασκιβής. Κι αφού σκόλασι μι ν' άδεια, βρήκι κατ' μαστόρια κι σκόλασι μιτά από δυό χρόνια τν ξινουδουχειακή μουνάδα. Κόντιβι καλουκαίρ κι ου Γιάντς ήθιλνι να μη χάσ' τ' καλουκιρινή σιζόν κι γιά αυτό επισκέφκει κατ' γραφεία του Ιότ (ΕΟΤ) όπ' έκαμι μιά αίτησ' γιά να γέν έλιγχους κι να πάρ κι ν' άλλ' άδεια λειτουργίας. Ικεί τουν είπαν ότι' θα πιράσν σι κάνα δυό μέρις υπάλληλ' κι θα κάμν τουν έλιγχου.
    Κι έτσ' γίνκει σι κάνα δυό μέρις φάνγκαν οι υπάλληλ'. Τς καλουσώρσι ου Γιάνντς κι αφού τς κέρασι ρακή μι μπιμπίλια κι κάτ' λιφτόκαρα που είχι·έβγαλι  ένα κτί λουκούμια γιά να τς καλουπιάσ' κι μόλις σκόλασι του κέραζμα είπι.
   - Τι κλωθουμέστι ρα πιδιά,σιούκτι να σας σιργιανίσου στ' μουνάδα! Κι κίντσει να τς δείχν' τα δουμάτια κι όλουν του χώρου μέσα στ μουνάδα. Η δλειά πάεινι καλά, οι ιλιγκτές ήταν ιφχαριστημέν κι ου Γιάνντς έτριβι τα χέρια τ. Μέχρι που έφτασαν στ πισίνα σν αυλή. Ικεί τα πράγματα άλλαξαν.
   -Ιάτην κι η πισίνα μ'! Κρέχτου νιρό έχ'ει, λές κι κάμ' κι για π'χί! Λέει όλου καμάρ ου Γιάνντς!
   -Όλα καλά κύριε Γιάννη αλλά γιά να σας δώσουμε άδεια λειτουργίας της πισίνας πρέπει να προσλάβετε Ναυαγοσώστη.
   -Έχου τουν Μ'χάλ που ν' έφκιασι! Απουλουέτι ου Γιάνντς.
   -Γνωρίζει κολύμπι κι έχει πτυχίο Ναυαγοσώστη ο Μιχάλης; Ρουτάει ένας Ιλιγκτής.
   -Ου Μχάλτς μπουρεί να μη ξέρ' μπάνιου, αλλά ξέρ' που είνι η τάπα!

                                                                                                               Ο Ζαλοβίτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου