Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Ου Γριβινιώτς σν Αφρική!

    Ου Νάσιους απ' του Γριβινό πήγι σν Αφρική ικδρουμή. Όταν γύρτσι πίσου τουν τσάκουσαν οι θκοί τ γιά τς λιπτουμέριις.
   - Α ρα Νάσιου! Πε μας τι είδις ικεί που πήγις;
   - Είδα Λιουντάρ !
   -Κι πως είνι του λιουντάρ κάψου Νάσιου;
   -Όπους είνι του θκό μας του Γουμάρ ιδώ! Μόγκι που είνι κίτρινου, πιό τρανό κι έχ'ει πουλλά μαλλιά στου κιουφάλ!
    -Τι άλλου ζλάπ, είδις ικεί ρα Νάσιου;
    -Είδα κι Ιλέφαντα!
    -Κι πως είνι αυτός ου Ιλέφαντας;
    -Όπους είνι του θκό μας του γουμάρ! Ίδιου χρώμα, πουλύ τρανά αυτιά κι στου κιουφάλ έχ'ει κάτ' σα λάστιχου γιά να ρουγκουφάει νιρό!
    -Πε μας κι τι άλλου είδις, ρα Μπίραβι;
    -Είδα κι Βόα!
    -Τι ζλάπ είνι αυτός ου Βόας,πάλι ρα Νάσιου;
    -Πως είνι του θκό μας του Γουμάρ όταν έχ'ει ουρέξεις, αλλά χουρίς του Γουμάρ!
                                                                                                 
                                         Ο Ζαλοβίτης.
    

1 σχόλιο: