Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

Του Φ.Π.Α.

    Τα πρώτα χρόνια που κίντσει να ιφαρμόζιτι ου ΦΠΑ στου Γριβινό. Η Θειάκου η Κώστινα κατέβκει στου παζάρ στου Γριβινό να ψ'νίσ ότ' τ' χράζουνταν όλ' ν ιβδουμάδα στου χουργιό τς. Αφού σκόλασι σχιδόν όλα τα ψώνια, δουκήθκει ότι έπρεπει να πάρ΄κι τρουφή γιά τ' αρνίτια τς. Παέν στου Μαγαζί που πλούσαν σ'τάρ,καλαμπούκ'ι,κι πίτυρα κι λέει στουν υπάλληλου:
   -Βάλι Πιδούλι μ,καλαμπούκ'ι βάλι πίτυρα,κι στάρ θάρουμ παίρν ουπανουτιότα τ' αρνίτια κι κάμν κάνα αυγό που έχου μέρις να ιδώ. Έχν μάλλ' μέρις να γινήσν κι μ' έρχιτι να τα ξιπατώσου ντίπ!
   Τα ετοίμασι του πιδί όλα, ότ' χάλιψι η θεάκου η Κώστινα κι έφτασι η ώρα να πληρώσ' του λουγαριαζμό.
   -Ξέρτς Γιαγιά θα σι βάλου κι του Φι πι ά: Λέει ου υπάλληλους.
   Κι απαντάει η θειάκου η Κώστινα:
   - Μωρέ άμα είνι να γιννούν τ΄αρνίτια μ',βάλι κι απ' ταυτό!
                                                                                                                Ο Ζαλοβίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου